593/2012

Given i Helsingfors den 2 november 2012

Lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kommunikationsmarknadslagen (393/2003) temporärt en ny 127 a § som följer:

12 kap.

Övervakning, påföljder och avgörande av tvister

127 a §
Övervakning som gäller Europeiska unionens roamingförordning

Vad som bestäms i 119—121, 121 a, 123—126, 126 a och 127 § gäller också tillsyn över iakttagandet av, påföljder vid brott mot och avgörande av tvister med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen.


Denna lag träder i kraft den 8 november 2012 och gäller till och med den 30 juni 2022.

RP 72/2012
KoUB 12/2012
RSv 89/2012

  Helsingfors den 2 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.