589/2012

Givet i Helsingfors den 1 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att de ändringar som gjordes den 11 maj 2012 i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATO) (FördrS 48/1981) träder i kraft den 11 november 2012 i enlighet med artikel 18 stycke 6 i överenskommelsen.

Ändringarna finns framlagda och tillgängliga på Livsmedelssäkerhetsverket som även lämnar upplysningar om ändringarna på finska och svenska.

  Helsingfors den 1 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Hannu Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.