587/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det med stöd av artikel 6 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna (FördrS 49/2011) i Helsingfors och Norrköping den 5 oktober 2012 ingångna avtalet mellan den civila luftfartsmyndigheten i Finland och den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster  träder i kraft den 4 november 2012, så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 81/2012)

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Hanna Perälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.