582/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 oktober 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 100 § i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §

Den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare är 1,327 år 2013.

2 §

Denna  förordning  träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 24 oktober 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.