580/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten i statsrådets förordning om ädelmetallarbeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådet förordning om ädelmetallarbeten (1148/2000) 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten, sådana de lyder i förordning 8/2009, som följer:

3 §
Lödning

De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva arbetet med följande undantag:


3) ädelmetallhalten i lod för platinaarbeten skall vara minst 800 tusendelar,

4) ädelmetallhalten i lod för palladiumarbeten skall vara minst 700 tusendelar.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.