579/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (1374/2009) 5 § som följer:

5 §
Restriktionsområden

Luftfart inom följande områden (restriktionsområden) är tillåten endast med Trafiksäkerhetsverkets tillstånd:

Område Gränser i sidled/ Medelpunktens koordinater och radie Övre gräns
EF R10 Kyrkogårdsö-Rankö 602301N 0265449E 2 000 FT MSL
602301N 0270749E (600 M MSL)
602113N 0270838E
602113N 0265719E
602301N 0265449E
EF R21 Mjölö 600646N 0245949E 2 000 FT MSL
600646N 0250549E (600 M MSL)
600513N 0250549E
600513N 0245949E
600646N 0245949E
EF R28 Östra restriktionsområdet 601219N 0264549E Oinskränkt
601401N 0264549E
601401N 0271149E
601601N 0272249E
603501N 0274549E och längs riksgränsen på ett avstånd av tre kilometer (1.62 NM) från gränsen till punkten 690402N 0285145E och därefter längs riksgränsen genom punkten 690308N 0285545E till punkten 601219N 0271749E - 601219N 0264549E
EF R30 Stora Enskär 600625N 0245307E 2 000 FT MSL
600625N 0245558E (600 M MSL)
600513N 0245558E
600513N 0245307E
600625N 0245307E
EF R35 Makilo 595631N 0241810E 2 000 FT MSL
595631N 0242413E (600 M MSL)
595431N 0242413E
595210N 0241810E
595631N 0241810E
EF R37 Obbnäs 600251N 0241810E 2 000 FT MSL
600251N 0242413E (600 M MSL)
595852N 0242413E
595852N 0241810E
600251N 0241810E
EF R43 Hästö-Busö 595100N 0231648E 2 000 FT MSL
595100N 0232249E (600 M MSL)
594948N 0232249E
594948N 0231648E
595100N 0231648E
EF R45 Russarö 594700N 0225348E 2 000 FT MSL
594700N 0225748E (600 M MSL)
594500N 0225748E
594500N 0225348E
594700N 0225348E
EF R50 Örö 595000N 0221648E 2 000 FT MSL
595000N 0222109E (600 M MSL)
594931N 0222148E
594700N 0222148E
594700N 0221648E
595000N 0221648E
EF R53 Utö 594830N 0211948E 2 000 FT MSL
594830N 0212448E (600 M MSL)
594600N 0212448E
594600N 0211848E
594830N 0211948E
EF R54 Korpo-Gyltö 600800N 0212653E 2 000 FT MSL
600800N 0213118E (600 M MSL)
600603N 0213100E
600603N 0212313E
600800N 0212653E

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom ett restriktionsområde, till exempel för bruksflyg.

När tillstånd för flygning inom det östra restriktionsområdet söks, ska Trafiksäkerhetsverket innan tillstånd beviljas begära ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Männistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.