576/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster (1101/2011) 2 § 2 mom. 1 och 7 punkten och 3 § 1 punkten som följer:

2 §
Regionenheternas antal, namn och verksamhetsområden

Regionenheternas namn och verksamhetsområden är följande:

1) verksamhetsområdet för Kustens regionenhet omfattar av området för landskapet Nyland Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vanda, av området för landskapet Egentliga Finland Kimitoön och Pargas, området för landskapet Österbotten, med undantag av kommunerna Laihela och Storkyro, samt av området för landskapet Mellersta Österbotten Karleby, med undantag av områdena för de kommuner som har anslutits till Karleby genom statsrådets beslut om anslutning av Kelviå kommun, Lochteå kommun och Ullava kommun till Karleby stad (304/2008),


7) verksamhetsområdet för Södra och Mellersta Österbottens regionenhet omfattar området för landskapet Södra Österbotten, kommunerna Laihela och Storkyro samt området för landskapet Mellersta Österbotten; av Karleby omfattar verksamhetsområdet dock endast områdena för de kommuner som har anslutits till staden genom det beslut av statsrådet som nämns i 1 punkten,


3 §
Regionenheternas huvudsakliga verksamhetsställen

Regionenheterna har sina huvudsakliga verksamhetsställen enligt följande:

1) Kustens regionenhet i Helsingfors,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.