575/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av 28 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 28 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 72/2012, som följer:

28 §

De ministerietjänstemän, som till tjänsteställningen motsvarar en avdelningschef och avses i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen är

1) ett utrikesråd som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen,

5) en programdirektör,

6) finansministeriets förvaltnings- och utvecklingsdirektör.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

  Helsingfors den 25 oktober 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Kirsi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.