571/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den i 69 a § lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (225/2002) avsedda referensräntan som skall användas som ränta på försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheten (188/1977) är 0,89 procent från och med den 1 november 2012.

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Jordbruksöverinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.