569/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder (110/2011).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.