567/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i bilaga 3 A till handels- och industriministeriet förordning (75/2005) om kosmetiska produkter nummer 12 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2012.

Rådets direktiv 2011/84/EU (32009L0084); EUT nr L 283, 29.10.2011, s. 36

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Leila Vilhunen

Bilaga 3: A. Ämnen med begränsningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.