565/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av 10 och 13 § i statsrådets förordning om studentexamen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om studentexamen (915/2005) 10 § 1 mom. och 13 § 1 och 3 mom., av dem 10 § 1 mom. och 13 § 3 mom. sådana de lyder i statsrådets förordning 167/2012, som följer:

10 §
Studentexamensnämnden

Undervisnings- och kulturministeriet utser för studentexamensnämnden en ordförande och ett behövligt antal övriga medlemmar efter att ha hört universiteten och de övriga högskolorna samt Utbildningsstyrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet kan vid behov höra också andra intressegrupper. Nämnden väljer inom sig två vice ordförande.


13 §
Kansli och tjänstemän

Studentexamensnämnden har ett kansli som sköter och utvecklar verkställigheten av examen samt nämndens förvaltning.


Undervisnings- och kulturministeriet utnämner generalsekreteraren sedan nämnden hörts. Övriga tjänstemän utnämns av generalsekreteraren.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 18 oktober 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.