563/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 oktober 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012

I enlighet med statsrådets beslut

ändras rubriken i statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012 (50/2011) samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

Statsrådets förordning

om ändring av värdet av stödrättigheter och och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2013

4 a §
Minskning av värdet av den enhetliga stöddel som ingår i stödrättigheterna 2013

Värdet av den enhetliga stöddel som ingår i stödrättigheterna minskas 2013 linjärt med sammanlagt 4 571 800 euro på det sätt som anges i artikel 69.6 b i förordningen om gårdsstöd. Det belopp som minskningen utgör används för att finansiera det bidrag för mjölkkor som betalas enligt artikel 68.1 b i förordningen om gårdsstöd.


Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2012.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingfors den 18 oktober 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.