561/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Luxemburg om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Bryssel den 1 december 2011 mellan Republiken Finlands regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering ingångna överenskommelsen om ömsesidigt skydd och utbyte av säkerhetsklassificerad information gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 43/2012
FvUB 15/2012
RSv 75/2012

Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.