557/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av 12 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 12 § 3 mom. som följer:

12 §
Återföring av pensionsrätten

Som kapitalvärde för pensionsrätt som enligt 1 mom. återförs till Finland används återföringsbeloppet. Utgående från kapitalvärdet beräknas pensionsrätten enligt de grunder som avses i 5 §. Den kommunala pensionsanstalten sköter dessa pensionsrättigheter. Återföringsbeloppet intäktsförs till statens pensionsfond.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 67/2012
ShUB 8/2012
RSv 76/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.