556/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012

Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) 12 § som följer:

12 §

Arbetsgivare som avses i 2 och 3 kap. är skyldiga att lämna anmälan till den kommunala pensionsanstalten, om arbetstagarens uppgifter i ett nytt anställningsförhållande som börjar efter att denna lag trätt i kraft i huvudsak är sådana uppgifter inom undervisningen eller som elevhemsföreståndare som omfattas av lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen. Anmälan behöver inte lämnas om arbetstagare som är födda efter 1969.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 67/2012
ShUB 8/2012
RSv 76/2012

  Helsingfors den 19 oktober 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.