506/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11september 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 801/2010, som följer:

2 §

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är av avsevärd nytta vaccineras årligen mot influensa innan en epidemiperiod börjar. Influensavaccinering utförs också till personal inom social- och hälsovården som har direkt kontakt med vården eller omsorgen av patienter eller klienter. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen bestämma vilket vaccin som används och indikationerna för vaccination.Denna förordning träder i kraft den 1 october 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 11 september 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.