499/2012

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Finskregistrerade fiskefartyg med en totallängd under 12 meter får med avvikelse från 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden (266/2012) trålfiska efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°50′N och 60°30′N på Skärgårdshavet samt ICES delområde 32 innanför baslinjen på Finska viken.

2 §

Finskregistrerade fiskefartyg med en totallängd under 12 meter får med avvikelse från 1 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken och ryssjefiske efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och Finska viken (332/2012) trålfiska efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 mellan breddgraderna 60°30′N och 62°30′N på Bottenhavet.

3 §

Trålfisket som avses i 1 och 2 § ska utövas för att fiska strömming och vassbuk till livsmedel.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 september 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

Genom denna förordning upphävs 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken och ryssjefiske efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och Finska viken (332/2012).

  Helsingfors den 3 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.