490/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i lag 1077/2008, och

fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1001/1977, 661/1989, 1539/1992, 321/1997, 511/1998, 1168/2000, 1160/2002, 717/2004, 147/2007, 1077/2008, 471/2009 och 938/2010, en ny 19 punkt som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


18) sådan värdeminskning av finansiella instrument och säkringar av verkligt värde som avses i 2 a—2 c-punkten, vilka i samband med övergången till värdering till verkligt värde har redovisats i eget kapital,

19) rundradioskatt för samfund som ska betalas med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.