489/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 b §, sådana de lyder i lag 1515/2011, och

fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1170/1998, 716/2004, 1088/2005 och 1227/2005, ett nytt 8 mom. som följer:

31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

Den rundradioskatt för personer som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012) är inte en avdragbar utgift.

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,1496 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 5,6963 procent.


124 b §
Fastställande av skatten skatteåret 2013

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 3 mom. är inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,4677 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 6,9164 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 124 b § gäller till och med den 31 december 2013 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.