480/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 augusti 2012

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) bilaga 3, 6, 7, 8 och 9, av dem bilagorna 3 och 8 sådana de lyder i förordning 95/2012, bilaga 7 i förordning 966/2011 och bilagorna 6 och 9 i förordning 278/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 24 augusti 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2012
Stationeringsort Koefficient
Tokyo 1,700
Oslo 1,400
Moskva 1,350
Bern 1,300
Genève
Köpenhamn
Canberra 1,250
Peking
Sydney
Abuja 1,200
Shanghai
Hongkong 1,150
Paris
Singapore
Stockholm
Söul
Berlin 1,100
Brasilia
Kabul
New York
Ottawa
Petrozavodsk
Ramallah
Rom
S:t Petersburg
Tel Aviv
Wien
Ankara 1,050
Bryssel
Buenos Aires
Dublin
London
Los Angeles
Luxemburg
Maputo
Reykjavik
Strasbourg
Aten 1,000
Haag
Hamburg
JakartaMadrid
Washington
Beirut 0,950
Lima
Lissabon
Nicosia
Santiago de Chile
Teheran
Zagreb
Astana 0,900
Bangkok
Bratislava
Ljubljana
Lusaka
Manila
Murmansk
Riga
Sofia
Tallinn
Abu Dhabi 0,850
Addis Abeba
Bagdad
Budapest
Bukarest
Dar es Salaam
Kiev
Kuala Lumpur
New Delhi
Prag
Pretoria
Vilnius
Warszawa
Windhoek
Alger 0,800
Belgrad
Damaskus
Hanoi
Minsk
Nairobi
Pristina
Rabat
Riad
Kairo 0,750
Katmandu
Managua
Mexico
Tunis

Bilaga 6

Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning € enligt väggrupp
Flyttningsrätt m3 A B C D E F
60 - 7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320
55 - 59 6 903 9 703 11 152 12 787 15 328 17 181
50 - 54 6 438 9 030 10 376 11 908 14 293 16 043
45 - 49 5 972 8 358 9 600 11 028 13 258 14 904
40 - 44 5 506 7 685 8 823 10 148 12 223 13 766
35 - 39 5 040 7 012 8 047 9 268 11 188 12 627
30 - 34 4 575 6 339 7 271 8 389 10 153 11 489
25 - 29 4 109 5 667 6 495 7 509 9 118 10 350
20 - 24 3 643 4 994 5 718 6 629 8 083 9 212
15 - 19 3 177 4 321 4 632 5 749 7 048 8 073
10 - 14 2 712 3 648 4 166 4 870 6 013 6 935
5 - 9 1 967 2 665 3 131 3 679 4 668 5 486

Flyttningsvägar

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Hamburg, Köpenhamn, Oslo, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bratislava, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Alger, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Genève, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Katmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Manila, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien D
Abuja, Addis Abeba, Astana, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Sydney, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Brasilia, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile F
De nordiska och baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C De baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk C De baltiska länderna -> Kiev B Riga, Tallinn -> Minsk B Vilnius -> Minsk A De nordiska och baltiska länderna -> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien E De nordiska och baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de nordiska och baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Genève, Haag, Hamburg, London, Luxemburg, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Hamburg -> Helsingfors B
inom området (> 500 km), de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B Bratislava, Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London C Mellan- och Västeuropa -> Ankara C Dublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Genève, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo E Warszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Mellan och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och Sydafrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo E Aten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London C Ankara -> Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna C Pristina -> Helsingfors D Ankara -> Helsingfors, de nordiska och baltiska länderna D  Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk E Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika  D Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv B Ramallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika D
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Astana, Kabul, Katmandu, New Delhi D
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Kabul, Söul, Tokyo -> de nordiska och baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika F Kabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra, Sydney) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> Washington A Los Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien D Nordamerika -> Managua, Mexico D Los Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E Managua, Mexico -> Nordamerika D Central- och Sydamerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de nordiska och baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet  F
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk, S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg De nordiska och baltiska länderna B
Kiev, Minsk De baltiska länderna B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk  De baltiska länderna  C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk, Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Bilaga 7

Priserna per enhet för representation i hemmet 1.9.2012

Stationeringsort Lunch Brunch, lättlunch Middag Buffé Mottagning Frukost, kaffeservering
Normal Krävande Normal Krävande Stående Sittande
Abu Dhabi 31 41 23 41 52 24 36 14  8
Abuja 39 53 29 53 67 30 46 17 10
Addis Abeba 31 41 23 41 51 24 36 14  8
Alger 29 38 21 38 46 22 33 14  7
Ankara 34 46 26 46 58 27 40 16  9
Astana 33 44 24 44 55 25 38 15  8
Aten 35 46 26 46 58 27 40 16  9
Bangkok 34 45 25 45 56 26 39 15  8
Beirut 33 44 25 44 55 26 39 15  8
Belgrad 29 39 21 39 48 23 34 14  7
Berlin 37 49 27 49 62 29 43 16  9
Bern 44 60 33 60 76 34 53 19 11
Brasilia 37 51 28 51 64 29 44 17  9
Bratislava 31 41 23 41 51 24 36 14  8
Bryssel 36 48 27 48 61 28 42 16  9
Budapest 30 40 22 40 50 24 35 14  8
Buenos Aires 35 46 26 46 58 27 41 16  9
Bukarest 30 39 22 39 49 23 34 14  7
Canberra 42 56 31 56 70 32 49 18 11
Damaskus 31 41 23 41 51 24 36 14  8
Dar es Salaam 31 42 23 42 52 25 36 15  8
Dublin 35 47 26 47 59 27 41 16  9
Genève 44 60 33 60 76 34 53 19 11
Haag 35 47 26 47 58 27 41 16  9
Hamburg 37 49 27 49 62 29 43 16  9
Hanoi 29 38 21 38 48 23 33 14  7
Hongkong 39 52 29 52 67 30 46 17 10
Jakarta 35 47 26 47 59 27 41 16  9
Kabul 31 41 24 41 53 25 37 15  8
Kairo 29 38 21 38 47 22 33 14  7
Katmandu 28 38 20 38 46 22 33 13  7
Kiev 31 41 23 41 51 24 36 14  8
Kuala Lumpur 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Köpenhamn 42 57 32 57 72 33 50 18 11
Lima 34 45 25 45 57 26 39 15  9
Lissabon 33 44 24 44 55 26 38 15  8
Ljubljana 32 43 24 43 54 25 38 15  8
London 36 48 27 48 61 28 42 16  9
Los Angeles 37 50 28 50 62 29 43 16  9
Lusaka 31 41 23 41 52 24 36 14  8
Luxemburg 35 47 26 47 58 27 41 16  9
Madrid 35 46 26 46 58 27 40 16  9
Managua 28 36 20 36 45 22 32 13  7
Manila 31 42 23 42 52 25 36 15  8
Maputo 35 47 26 47 60 27 41 16  9
Mexico 29 38 21 38 48 23 33 14  7
Minsk 29 38 21 38 47 23 33 14  7
Moskva 42 57 32 57 72 33 50 18 11
Murmansk 36 49 27 49 62 28 43 16  9
Nairobi 31 41 23 41 52 24 36 14  8
New Delhi 30 39 22 39 49 23 34 14  7
New York 37 50 28 50 62 29 43 16  9
Nicosia 33 44 25 44 56 26 39 15  8
Oslo 46 64 35 64 81 36 56 20 12
Ottawa 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Paris 38 51 28 51 64 29 44 17 10
Peking 39 52 29 52 67 30 46 17 10
Petrozavodsk 36 49 27 49 62 28 43 16  9
Prag 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Pretoria 30 40 22 40 50 24 35 14  8
Pristina 30 39 21 39 49 23 35 14  7
Rabat 29 39 21 39 48 23 34 14  7
Ramallah 39 53 30 53 67 31 46 17 10
Reykjavik 35 48 26 48 60 28 42 16  9
Riad 29 38 21 38 48 23 33 14  7
Riga 32 43 24 43 54 25 37 15  8
Rom 36 48 27 48 61 28 42 16  9
S:t Petersburg 36 49 27 49 62 28 43 16  9
Santiago de Chile 33 44 24 44 55 26 38 15  8
Shanghai 39 52 29 52 67 30 46 17 10
Singapore 39 52 29 52 67 30 46 17 10
Sofia 32 42 23 42 53 25 37 15  8
Stockholm 39 53 30 53 67 31 46 17 10
Strasbourg 38 51 28 51 64 29 44 17 10
Sydney 42 56 31 56 70 32 49 18 11
Söul 39 53 30 53 67 31 47 17 10
Tallinn 32 43 24 43 54 25 37 15  8
Teheran 32 43 24 43 54 25 38 15  8
Tel Aviv 39 53 30 53 67 31 46 17 10
Tokyo 50 69 38 69 87 39 60 21 13
Tunis 27 36 20 36 44 21 31 13  7
Warszawa 30 40 22 40 50 24 35 14  8
Washington 37 50 28 50 62 29 43 16  9
Wien 36 48 27 48 61 28 42 16  9
Vilnius 30 40 22 40 50 24 35 14  8
Windhoek 29 38 21 38 48 23 34 14  7
Zagreb 32 43 24 43 54 25 37 15  8

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar utbetalas ersättningen per enhet som följer:

1) 101-200 personer 80 %

2) 201-300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
New York Bukarest Abu Dhabi Ankara Kuala Lumpur
Ottawa Canberra S:t Petersburg Belgrad Minsk
Reykjavik Hongkong Buenos Aires Pretoria
Washington Los Angeles Kiev Santiago
Singapore Moskva Santiago de Chile
Sofia Rabat Tunis
Sydney Söul Windhoek
Tokyo
6 7 8 9 10
Astana Hanoi Alger Jakarta Addis Abeba
Bangkok Managua Beirut Kairo Damaskus
Brasilia Manila Dar es Salaam New Delhi Katmandu
Lima Mexico Lusaka Ramallah Teheran
Peking Murmansk Maputo
Petrozavodsk Pristina Nairobi
Shanghai Riad
Tel Aviv
11 12 13 14
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
 1  70
 2 140
 3 210
 4 280
 5 350
 6 420
 7 490
 8 560
 9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala

Beskickning Respresentation VAL 1-2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Abu Dhabi Ingen representation i hemmet AED 10500 13000 15000 16500
Representation i hemmet AED 12000 15000 18000 20000
Abuja Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Addis Abeba Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Alger Ingen representation i hemmet DZD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet DZD
Ankara Ingen representation i hemmet EUR 900 1300 1550 1650
Representation i hemmet EUR 1100 1600 1900 2000
Astana Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Aten Ingen representation i hemmet EUR 1100 1400 1600 1800
Representation i hemmet EUR 1350 1800 2100 2400
Bangkok Ingen representation i hemmet TBH 52000 60000 70000 80000
Representation i hemmet TBH 60000 70000 85000 95000
Beirut   Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Belgrad Ingen representation i hemmet EUR 1200 1500 1800 2100
Representation i hemmet EUR 1450 1800 2150 2500
Berlin Ingen representation i hemmet EUR 1200 1500 1700 1900
Representation i hemmet EUR 1600 1900 2100 2300
Bern Ingen representation i hemmet CHF 1800 2200 2600 3000
Representation i hemmet CHF 2200 2700 3200 3600
Brasilia Ingen representation i hemmet BRL 4000 4800 5500 6500
Representation i hemmet BRL 5000 6000 7000 8000
Bratislava Ingen representation i hemmet EUR 1300 1700 2000 2300
Representation i hemmet EUR 1600 2100 2400 2800
Bryssel Ingen representation i hemmet EUR 1350 1600 1750 2000
Representation i hemmet EUR 1500 1750 1900 2150
Budapest Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1700 1900
Representation i hemmet EUR 1350 1800 2100 2300
Buenos Aires Ingen representation i hemmet USD 1900 2200 2400 2600
Representation i hemmet USD 2300 2700 2900 3100
Bukarest Ingen representation i hemmet EUR 1500 1800 2000 2200
Representation i hemmet EUR 1900 2400 2600 2800
Canberra Ingen representation i hemmet AUD 2600 3300 3800 4300
Representation i hemmet AUD 3300 4500 5200 6000
Damaskus Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dar es Salaam Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Dublin Ingen representation i hemmet EUR 1500 2000 2400 2800
Representation i hemmet EUR 2000 2500 2900 3300
Genève Ingen representation i hemmet CHF 3300 4000 4500 5000
Representation i hemmet CHF 4000 4800 5400 6000
Haag Ingen representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2800
Representation i hemmet EUR 2100 2400 2600 3400
Hamburg Ingen representation i hemmet EUR 1300 1600 1900 2100
Representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Hanoi Ingen representation i hemmet USD 2200 2500 2800 3100
Representation i hemmet USD 2700 3000 3300 3600
Hongkong Ingen representation i hemmet HKD 40000 48000 56000 64000
Representation i hemmet HKD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Jakarta Ingen representation i hemmet USD 2100 2400 2700 3000
Representation i hemmet USD 2500 2800 3100 3300
Kabul Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Kairo Ingen representation i hemmet EUR 1500 1800 2100 2400
Representation i hemmet EUR 1800 2200 2600 3000
Katmandu Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
 Representation i hemmet EUR
Kiev Ingen representation i hemmet EUR 2000 2400 2700 3000
Representation i hemmet EUR 2400 2900 3200 3600
Kuala Lumpur Ingen representation i hemmet MYR 5500 7000 8000 9000
Representation i hemmet MYR 6500 8500 9500 10500
Köpenhamn Ingen representation i hemmet DKK Hyrestak fastställs inte.
 Representation i hemmet DKK
Lima Ingen representation i hemmet USD 1100 1300 1500 1700
Representation i hemmet USD 1400 1600 1800 2000
Lissabon Ingen representation i hemmet EUR 1500 1700 1900 2100
Representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2600
Ljubljana Ingen representation i hemmet EUR 1000 1200 1400 1600
Representation i hemmet EUR 1300 1500 1800 2000
London Ingen representation i hemmet GPB 2800 3200 3500 3800
Representation i hemmet GPB 3500 3900 4200 4500
Los Angeles Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Lusaka Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Luxemburg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Representation i hemmet EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ingen representation i hemmet EUR 1600 1900 2300 2600
Representation i hemmet EUR 2000 2300 2800 3100
Managua Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Manila Ingen representation i hemmet PHP 110000 140000 160000 190000
Representation i hemmet PHP Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Maputo Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Mexico Ingen representation i hemmet USD 1900 2200 2400 2700
Representation i hemmet USD 2300 2600 2900 3200
Minsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Moskva Ingen representation i hemmet EUR 2700 3100 3400 3700
Representation i hemmet EUR 3600 3900 4100 4400
Murmansk Ingen representation i hemmet RUB Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet RUB
Nairobi Ingen representation i hemmet KES 120000 150000 170000 190000
Representation i hemmet KES 150000 180000 200000 220000
New Delhi Ingen representation i hemmet INR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet INR
New York Ingen representation i hemmet USD 4900 6500 7500 8500
Representation i hemmet USD 4900 6500 7500 8500
Nicosia Ingen representation i hemmet EUR 1000 1200 1450 1800
Representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Oslo Ingen representation i hemmet NOK 15000 17000 20000 22000
Representation i hemmet NOK 18000 20000 24000 26000
Ottawa Ingen representation i hemmet CAD 2500 2800 3000 3300
Representation i hemmet CAD 2900 3400 3800 4100
Paris Ingen representation i hemmet EUR 2500 3000 3500 4000
Representation i hemmet EUR 3300 3900 4400 5000
Peking Ingen representation i hemmet CNY 15000 20000 23000 27000
Representation i hemmet CNY 18000 24000 28000 32000
Petrozavodsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Prag Ingen representation i hemmet EUR 1200 1400 1600 1800
Representation i hemmet EUR 1500 1700 1900 2200
Pretoria Ingen representation i hemmet ZAR 10000 13000 15000 17000
Representation i hemmet ZAR 13000 15000 17000 19000
Pristina Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rabat Ingen representation i hemmet MAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet MAD
Ramallah Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Reykjavik Ingen representation i hemmet ISK Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet ISK
Riad Ingen representation i hemmet SAR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet SAR
Riga Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Rom Ingen representation i hemmet EUR 2200 2500 2700 2900
Representation i hemmet EUR 2800 3100 3400 3600
S:t Petersburg Ingen representation i hemmet EUR 2000 2200 2400 2500
Representation i hemmet EUR 2400 2600 2800 3000
Santiago de Chile Ingen representation i hemmet CLP 600000 750000 900000 1100000
Representation i hemmet CLP 800000 1000000 1100000 1400000
Shanghai Ingen representation i hemmet CNY 20000 25000 30000 35000
Representation i hemmet CNY 25000 30000 36000 42000
Singapore Ingen representation i hemmet SGD 5500 6000 6500 7500
Representation i hemmet SGD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Sofia Ingen representation i hemmet EUR 1300 1500 1800 2000
Representation i hemmet EUR 1600 1800 2100 2400
Stockholm Ingen representation i hemmet SEK 16000 21000 23000 25000
Representation i hemmet SEK 20000 24000 27000 30000
Strasbourg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Sydney Ingen representation i hemmet AUD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet AUD
Söul Ingen representation i hemmet KRW 3500000 4800000 5800000 6500000
Representation i hemmet KRW 4200000 5800000 7000000 7800000
Tallinn Ingen representation i hemmet EUR 900 1200 1400 1600
Representation i hemmet EUR 1100 1500 1700 1900
Teheran Ingen representation i hemmet USD 2200 2700 3100 3500
Representation i hemmet USD 2600 3200 3700 4200
Tel Aviv Ingen representation i hemmet USD 2700 3200 3800 4200
Representation i hemmet USD 3400 4000 4800 5500
Tokyo Ingen representation i hemmet JPY 500000 600000 680000 750000
Representation i hemmet JPY 600000 750000 850000 950000
Tunis Ingen representation i hemmet TND Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet TND
Warszawa Ingen representation i hemmet PLN 5500 6500 7500 8500
Representation i hemmet PLN 7000 8500 9500 10500
Washington Ingen representation i hemmet USD 2600 3200 3500 3800
Representation i hemmet USD 3400 3900 4300 4600
Wien Ingen representation i hemmet EUR 1700 1900 2100 2300
Representation i hemmet EUR 2100 2300 2500 2700
Vilnius Ingen representation i hemmet LTL 3500 4000 4500 5000
Representation i hemmet LTL 4200 4800 5400 6500
Windhoek Ingen representation i hemmet NAD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet NAD
Zagreb Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1800 2000
Representation i hemmet EUR 1500 1900 2200 2500

Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.