467/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 augusti 2012

Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Förmedling och översättning av varningsmeddelanden

Nödcentralsverket tar emot och förmedlar varningsmeddelanden samt bistår vid översättningen av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om  varningsmeddelanden (466/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder ikraft.


RP 31/2012
FvUB 12/2012
RSv 63/2012

  Helsingfors den 10 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.