460/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2012–2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet gråsälar som får fällas vid jakt som sker med stöd av jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen (615/1993) och dispens enligt 41 § i jaktlagen får uppgå till högst 1 050 individer.

2 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet gråsälar som jagas regionalt uppgå till följande:

1) i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken) sammanlagt högst 683 individer.

2) i landskapen Satakunta och Egentliga Finland (förvaltningsområdet Sydvästra Finland) sammanlagt högst 273 individer, och

3) i landskapen Nyland och Kymmenedalen (förvaltningsområdet Finska viken) sammanlagt högst 94 individer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2012 och gäller till och med den 31 juli 2013.

  Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.