457/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax under jaktåren 2012–2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på ripa

Jakt på ripa är förbjuden från och med den 10 september till och med den 31 oktober i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen och Norra Savolax.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för ripa finns i 24 § 15 punkten i jaktförordningen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2012 och gäller till och med den 31 juli 2015.

  Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.