455/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2012–2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på sädgås

Jakt på sädgås är förbjuden från och med den 20 augusti till och med den 9 september i landskapen Kajanaland och Lappland, kommunerna Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes och Valtimo i landskapet Norra Karelen och kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten.

Jakt på sädgås är förbjuden från och med den 20 augusti till och med den 25 september i de övriga delarna av Finland.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för sädgås finns i 24 § 12 punkten i jaktförordningen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2012 och gäller till och med den 31 juli 2013.

  Helsingfors den 30 juli 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.