450/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juli 2012

Lag om upphävande av 60 § 2 mom. i en lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 60 § 2 mom. i lagen om ändring av utlänningslagen (886/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

RP 3/2012
FvUB 14/2012
RSv 69/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG (32009L0052); EUT Nr L 168, 30.6.2009, s. 24

  Helsingfors den 20 juli 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.