423/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 3 § 1 mom. i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) som följer:

3 §
Den grundläggande utbildningens omfattning per år och per vecka

Grundläggande utbildning ges eleverna i första och andra årskursen under i genomsnitt minst 19, i tredje årskursen under i genomsnitt minst 22, i fjärde årskursen under i genomsnitt minst 24, i femte och sjätte årskursen under i genomsnitt minst 25, i sjunde och åttonde årskursen under i genomsnitt minst 29 och i nionde årskursen under i genomsnitt minst 30 timmar per arbetsvecka.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

En läroplan som gjorts upp i enlighet med den förordning som var i kraft före denna förordnings ikraftträdelse jämte den timfördelning som anges i en sådan läroplan kan iakttas tills Utbildningsstyrelsen fattar beslut om grunderna för läroplaner i enlighet med denna förordning och om ibruktagandet av läroplaner som ska göras upp i enlighet dem.

Grunderna för läroplanen ska godkännas av Utbildningsstyrelsen så att läroplaner som baserar sig på denna förordning även för de sista årskursers del tas i bruk senast den 1 augusti 2016.

  Helsingfors den 28 juni 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Överdirektör
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.