388/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om adoption av barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ikraftträdande av 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn (21/2012) och 98 § 1 mom. i adoptionslagen (22/2012), av dem den förstnämnda bestämmelsen sådan den lyder i lag 358/2012:

1 §

Den i Strasbourg den 27 november 2008 ingångna europeiska konventionen om adoption av barn träder i kraft den 1 juli 2012 så som därom har överenskommits.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 7 december 2011 och av republikens president den 20 januari 2012. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 19 mars 2012.

2 §

I samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet har Finland gjort en reservation enligt artikel 27 stycke 1 i konventionen, enligt vilken Finland inte tillämpar artikel 22 stycke 3 i konventionen till den del det är fråga om att lämna ut uppgifter till barn under 15 år.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn (21/2012) samt 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen (22/2012) träder i kraft den 1 juli 2012.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 39/2012)

  Helsingfors den 28 juni 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsdirektör
Antti Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.