383/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 716/2004, som följer:

33 c §
Dividend från utländska samfund

Dividend från ett utländskt samfund utgör skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a och 33 b §, om

1) samfundet är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, eller

2) mellan samfundets hemviststat och Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som samfundet delar ut.Denna lag träder i kraft den 29 juni 2012.

RP 58/2012
FiUB 17/2012
RSv 68/2012

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.