284/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 juni 2012

Lag om ändring av 41 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 41 § som följer:

41 §
Export, överföring från Finland, förmedling och transitering av försvarsmateriel

Bestämmelser om export, överföring från Finland, förmedling och transitering av sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ska betraktas som försvarsmateriel finns i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).


Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011
FsUB 3/2012
RSv 29/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

  Helsingfors den 8 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.