269/2012

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2012.

Kommissionens direktiv 2010/79/EU (32010L0079); EUT L 304, 20.11.2010, s. 18

Helsingfors den 7 juni 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringssekreterare
Sini Pietilä

Bilaga 3

METODER FÖR FASTSTÄLLANDE AV VOC-HALTEN

Metoder för fastställande av VOC-halten i enlighet med 10 §

Tabell 3 a

Metoden för produkter med en VOC-halt under 15 viktprocent utan förekomst av reaktiva förtunningsmedel

Parameter Enhet Test
Metod Tidpunkt för offentliggörande
VOC-halt g/l ISO 11890-2 2006

Tabell 3 b

Metoderna för produkter med en VOC-halt på minst 15 viktprocent utan förekomst av reaktiva förtunningsmedel

Parameter Enhet Test
Metod Tidpunkt för offentliggörande
VOC-halt g/l ISO 11890-1 2007
VOC-halt g/l ISO 11890-2 2006

Tabell 3 c

Metoden för produkter med VOC-halt vid förekomst av reaktiva förtunningsmedel

Parameter Enhet Test
Metod Tidpunkt för offentliggörande
VOC-halt g/l ASTMD 2369 2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.