258/2012

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2012

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser som har samband med lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av arbetarskyddslagen (1232/2011) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (1233/2011):

1 §

4 § 2 mom. 1 och 2 punkten och 5 § i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) träder i kraft den 1 augusti 2012.

Lagen om ändring av arbetarskyddslagen (1232/2011) träder i kraft den 1 september 2012.

Lagen om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (1233/2011) träder i kraft den 1 juni 2012.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

  Helsingfors den 24 maj 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Lagstiftningsråd
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.