232/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2012 

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 5 § i statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel (1287/2011) som följer:

5 §
Olika typer av och maximiantalet penningautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon

På spelplatserna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 18 600 penningautomater.

I de särskilda spelsalarna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 3 900 penningautomater.

På de spelplatser som är belägna i förplägnadsrörelser som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i särskilda spelsalar får till allmänhetens förfogande ställas högst 500 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.

I kasinona får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 800 penningautomater och högst 120 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

  Helsingfors den 10 maj 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.