230/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om ändring av 8 § i bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 8 § 4 mom., sådant det lyder i lag 5/2009, som följer:

8 §

Skattesatsen är dock minst den lägsta skattesatsen enligt skattetabell 1 i bilagan.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 1 april 2012 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 8/2012
FiUB 3/2012
RSv 14/2012

  Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.