216/2012

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

Lag om upphävande av lagen om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen (27/2012).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

RP 1/2012
LaUB 3/2012
RSv 24/2012
Rådets rambeslut 2009/315/RIF (32009F0315); EUT L 93, 7.4.2009, s. 23

Helsingfors den 11 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.