211/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2012

Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om mätinstrument (707/2011):

1 §
Tillämpningen av förordningen

Denna förordning tillämpas på mätinstrument som överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument och är avsedda att användas i enlighet med 2 § 1 mom. i lagen om mätinstrument (707/2011).

2 §
Väsentliga krav

Mätinstrumenten ska uppfylla de väsentliga kraven enligt bilaga 1.

3 §
Bedömning av mätinstrumentens överensstämmelse med kraven

Ett mätinstruments överensstämmelse med kraven ska visas genom en metod för visande av överensstämmelse enligt bilaga 2 (modul). Metoden väljs bland de förfaranden som förtecknas i de mätinstrumentspecifika underbilagorna till bilaga 3.

4 §
Speciella mätinstrumentspecifika krav

Mätinstrumenten ska uppfylla de speciella kraven enligt bilaga 3.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG (32004L0022) EUT Nr L135, 30.4.2004 s. 1
Komissionens direktiv 2009/137/EG (32009L0137) EUT Nr L249, 11.11.2009 s. 7

  Helsingfors den 10 maj 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Bilagor 1-3: Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.