201/2012

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 2012

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdad träder i kraft
JSMf om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel 6/2012 25.4.2012 9.5.2012
JSMf om de allmänna principerna för integrerat växtskydd  7/2012 25.4.2012 9.5.2012
JSMf om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning 8/2012 25.4.2012 9.5.2012
JSMf om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet 9/2012 25.4.2012 9.5.2012
JSMf om upphävande av vissa av JSMf om växtskyddsmedel 10/2012 25.4.2012 9.5.2012

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 71
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 1

  Helsingfors den 25 april 2012

Avdelningschef
Matti Aho

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.