199/2012

Utfärdad i Helsingfors den 26 april 2012

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets beslut om arbetsmiljön på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3—5 § och 58 § 2 mom. i statsrådets beslut om arbetsmiljön på fartyg (417/1981).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

  Helsingfors den 26 april 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.