157/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande om trålfiske efter strömming och vassbuk utanför Finlands baslinje med fiskefartyg i Finska viken

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 (Finska viken) utanför Finlands baslinje förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg på grund av att maximifångsten av vassbuk och strömming i 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken för 2012 (129/2012) har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

  Helsingfors den 30 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.