155/2012

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk 3/VLA/2012 30.3.2012 16.4.2012

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 160 01.

  Helsingfors den 30 mars 2012

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.