150/2012

Utfärdad i Helsingfors den 23 mars 2012

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

 I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 552/2011, som följer:

 7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

 Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning  
10   fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 900,71 euro/mån
9 B 6 171,50 euro/mån
8 A 5 824,34 euro/mån
8 B 5 305,59 euro/mån
7 A 4 679,13 euro/mån
7 B 4 208,89 euro/mån
6 3 695,33 euro/mån
5 3 119,61 euro/mån
4 A 2 887,98 euro/mån
4 B 2 586,45 euro/mån
3 2 251,34 euro/mån
2 2 153,10 euro/mån
1 2 090,90 euro/mån


 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012. Den tillämpas dock från och med den 1 mars 2012.

  Helsingfors den  23  mars 2012

Försvarsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.