143/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 15 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1527/2011, som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst, såsom ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse är 30 procent, om inte något annat föreskrivs. På bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen likaså 30 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag. På sådana dividender som betalats av offentligt noterade bolag och som avses i 33 a § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalats i ställer för dividender är förskottsinnehållningen 21 procent. Om lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) tillämpas på ett offentligt noterat bolag som delar ut dividend, är förskottsinnehållningen dock 30 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

  Helsingfors den 22 mars 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.