133/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer (1100/2010) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

  Helsingfors den 15 mars 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Bilaga

KRAVEN PÅ EG-TYPGODKÄNNANDE FÖR TRAKTORER

EG-typgodkännandet av traktorer genomförs enligt kraven i följande direktiv:

rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon, i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/575/EEG, kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG,

rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 96/63/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/52/EU,

rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 83/190/EEG, 87/354/EEG och 88/465/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EEG, kommissionens direktiv 1999/57/EG och rådets direktiv 2006/96 EG,

rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/414/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, kommissionens direktiv 2010/22/EU och 2010/62/EU,

rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/62/EU,

rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/682/EEG, kommissionens direktiv 2000/19/EG och 2005/67/EG, rådets direktiv 2006/96/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/681/EEG, kommissionens direktiv 2000/22/EG och 2005/67/EG, rådets direktiv 2006/96/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/13/EG, rådets direktiv 2006/96/EG, kommissionens direktiv 2010/22/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/72/EU och 2011/87/EU,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG om överrullningsskydd för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/58/EG om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/59/EG om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/60/EG om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2010/62/EU,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/61/EG om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/63/EG om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/64/EG om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/66/EG om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/68/EG om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/75/EG om överrullningsskydd på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/76/EG om bullernivån på förarplatsen i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2010/52/EU och 2010/62/EU.

Enligt artikel 29 och bilaga I i anslutningsakten från 1994 står typgodkännandenummer 17 för Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.