129/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012 (1378/2011) 2 och 3 § som följer:

2 §
Trålfiske efter vassbuk och strömming på Finska viken

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 32 (Finska viken) utanför Finlands baslinje tills vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats i Finska viken är sammanlagt högst 3 500 ton eller tills strömmingsfångsten är sammanlagt högst 3 000 ton.

3 §
Trålfiske efter vassbuk och strömming på Norra Östersjön

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får trålfiska vassbuk och strömming inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30′N och 59°50′N (norra Östersjön) tills vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats inom ifrågavarande område är sammanlagt högst 3 000 ton eller tills strömmingsfångsten är sammanlagt högst 4 200 ton.


Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

  Helsingfors den 15 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.