128/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning (1085/2009) 3 §  i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen, sådan den lyder i förordning 1100/2011, som följer:


Den nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1a, den tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2a och den tilläggsavgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3 som anges i denna förordning gäller ansökningar som har gjorts den 1 april 2012 eller därefter.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

   Helsingfors den 15 mars 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Regeringssekreterare
Teija Miller

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

3 §
Patent- och nyttighetsmodellärenden enligt konventionen om patentsamarbete (PCT)
Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1.a 1 875 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a 1 875 €
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3 1 875 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1. Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 600 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 600 €
Vidarebefordringsavgift 135 €
Prioritetsintyg 70 €
Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen 15 €
Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller  13ter.2 200 €
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 16bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen avgifterna som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 58bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp.
Avgift för översändande av avskrifter enligt PCT regel 12bis.1.c
PCT-regel 12bis.1.b.i 20 €
PCT regel 12bis.1.b.iv 20 €
Avgift för kopiering av hänvisningspublikationer enligt PCT-regel 44.3.b, 45bis.7.c eller 71.2.b, dock så att för en uppsättning utgår ingen avgift 20 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 94.2 0,60 €
Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) 945 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3 450 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 49ter.2.d 450 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.