127/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N med finskregistrerade fiskefartyg

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter lax inom ICES delområden 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg på grund av att maximifångsten av lax i 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om laxfiske på Östersjöns centralbassäng år 2012 (1471/2011) har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012 och är i kraft till den 31 maj 2012.

  Helsingfors den 14 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.