125/2012

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) 4 § 4 mom. som följer:

4 §
Beloppet av miljöstöd

Annan ersättning kan betalas för miljövårdsarbeten på miljöstödsobjektet samt uppgörandet av en plan för skötseln och användningen.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2012.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs efter förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 6 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.