121/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011 (44/2011) 25 § 1 mom. som följer:

25 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 14 oktober 2011, den 15 november 2011 och den 15 december 2011, för den lagringsvolym som berättigar till stöd beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 13,0
Övriga lager 8,0

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2012.

  Helsingfors den 8 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.