120/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 (43/2011) 10 § 1 mom., 14 § 1 mom., 24 § 1 mom. och bilaga 2 som följer:

10 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2011 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för direktförsäljning av mjölk kan produktionsstöd för mjölk beviljas till högst följande belopp:

Stödområde cent/liter
Yttre skärgården, områdena A och B 4,4
Fasta Åland 4,4
Övriga A- och B-områden 3,2
14 §
Stöd för slaktade kvigor

Stöd för kvigor som slaktats 2011 beviljas till ett belopp av högst 250 euro per djurenhet. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

24 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 14 oktober 2011, den 15 november 2011 och den 15 december 2011, för den lagringsvolym som berättigar till stöd beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 10,0
Övriga lager 6,2

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2012.

  Helsingfors den 8 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIBELOPP
stödets belopp, miljoner euro
Mjölk, nötkreatur, tackor och hongetter samt hästar 23,96
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensation för strukturförändringar 32,75
Växthusproduktion 15,37
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 1,22
Hektarstöd för husdjurslägenhet 9,69
Stöd för specialväxter till södra Finland 0,91

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.