Ursprungliga författningar: 2012

129/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012
128/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
127/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30′N med finskregistrerade fiskefartyg
126/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013
125/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
124/2012
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
123/2012
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
122/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013
121/2012
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2011
120/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.